Amrapali Prashikshan Sansthan (ले मशालें चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के)

  • Phone: 9252437262
  • Email: amrapali_sansthan1@yahoo.co.in

Sahari Swarna Jayanti Rojgar Yojna SHG Formation, skill training (Namda, Stitching, Toys, File folder making, joot, Pattal-dona, Papad-Munedi etc.)  awareness training Spons. by Govt. Office Nagar Parishad Tonk & Nagar Parishad Bundi, nagar Palika Deoli.

Completed Projects

Sahari Swarna Jayanti Rojgar Yojna SHG Formation, skill training (Namda, Stitching, Toys, File folder making, joot, Pattal-dona, Papad-Munedi etc.)  awareness training Sponsored by Govt. Office Nagar Parishad Tonk & Nagar Parishad Bundi, nagar Palika Deoli.